Ppłk Ryszard Czapracki – dotychczasowy zastępca dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu – komendantem Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

Ppłk Ryszard Czapracki rozpoczął służbę w więziennictwie 01.02.1993 r. na stanowisku młodszego wychowawcy ostrowskiego aresztu. W tej jednostce kolejno pełnił służbę jako wychowawca, zastępca kierownika, kierownik działu ochrony, zastępca dyrektora i dyrektor. 01.09.2013 r. został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu. Rozkazem personalnym z dnia 06.03.2017 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał go na stanowisko Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej.

Panie Pułkowniku, życzymy powodzenia na nowym stanowisku służbowym.

Płk Grzegorz Fedorowicz wraz z funkcjonariuszami i pracownikami poznańskiego inspektoratu.

 

Zdjęcie : COSSW w Kaliszu

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej