W lubuskich lasach było w mijającym tygodniu bardzo głośno – funkcjonariusze Służby Więziennej, Straży Granicznej i Policji ćwiczyli konwojowanie niebezpiecznych więźniów, ratownictwo taktyczne, strzelectwo, a także identyfikowanie i unieszkodliwianie ładunków wybuchowych.

Od 6 do 10 maja na lubuskich poligonach, strzelnicach i na lotnisku Ławica przeprowadzono warsztaty zgrywające służb mundurowych. Najlepsi instruktorzy z poszczególnych służb szkolili zespoły wszystkich formacji uczestniczących w ćwiczeniach. Razem trenowali funkcjonariusze poznańskiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej, Wydziału Zabezpieczenia Działań Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej i Zespołu Poszukiwań Celowych KWP w Poznaniu. Pierwsi w czarnych uniformach, drudzy w mundurach w kamuflażu multicam, a trzeci… w cywilu. To słynni poznańscy „Łowcy głów”, którzy odnajdują i sprowadzają do Polski najbardziej poszukiwanych przestępców, ukrywających się za granicą.

Zorganizowanie tak dużych ćwiczeń było możliwe dzięki porozumieniu Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu, Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej i Komendanta Wojewódzkiego Policji, a także dzięki współpracy funkcjonariuszy poszczególnych formacji. W ostatnich dniach po raz kolejny przekonali się, że – w razie potrzeby – mogą na siebie liczyć.

BDG CZSW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej