Współpraca poznańskiego inspektoratu z WSUS

Inauguracja zajęć VII edycji szkolenia  specjalistycznego z zakresu zarządzania dla kadry Służby Więziennej odbyła się w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznej w Poznaniu. Słuchaczy powitali : ppłk Ryszard Czapracki – Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu oraz Pan Marian Kossowski – dyrektor administracyjny uczelni. Szkolenie, które jest wyrazem praktycznej współpracy OISW z WSUS uzyskało akceptację Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie. Zorganizowano je zgodnie wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz stopni, a jego program dedykowany jest wyłącznie funkcjonariuszom naszej formacji.

 

Tekst i zdjęcia : mjr Maciej Gołębiowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej