Msza święta, awanse, odznaczenia państwowe i resortowe, podsumowania i gratulacje - tak Służba Więzienna w okręgu poznańskim uczciła swoje święto.

Służba Więzienna wchodzi w setny rok swojego istnienia

Uroczyste obchody święta Służby Więziennej organizowane przez inspektorat poznański rozpoczęły się od mszy świętej w Bazylice Archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Mszę koncelebrował ks. kanonik Wojciech Prostak, kapelan Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu i Zakładu Karnego w Rawiczu, na co dzień proboszcz rawickiej parafii p.w. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP. Następnie uczestnicy uroczystości przenieśli się do Centrum Dydaktyczno-Kongresowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie nastąpiła ceremonia awansów na wyższe stopnie służbowe i nadania odznaczeń państwowych i resortowych.

Nasze Święto ustanowiono na dzień 8 lutego na mocy zapisu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku, chcąc w ten sposób upamiętnić i nawiązać do historycznego wydarzenia sprzed 99 lat, jakim było podpisanie przez marszałka Józefa Piłsudskiego dekretu, który dał początek więziennictwu w odrodzonej Polsce. Jesteśmy dumni, że nasza dzisiejsza uroczystość tym historycznym nawiązaniem wpisuje się w świętowanie jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości - rozpoczął swoje wystąpienie nawiązaniem do historii formacji Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, płk Marceli Sauremann

7 i 8 II 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekrety o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”. Były to jedne z pierwszych aktów prawnych wydanych w odrodzonej Polsce; na ich podstawie utworzono Straż Więzienną. W okresie międzywojennym w Polsce funkcjonowało ponad trzysta jednostek penitencjarnych, w których pracowało około cztery tysiące funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Obecnie, w samym okręgu poznańskim codzienną służbę pełni ok. dwa i pół tysiąca funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Służba Więzienna jest spadkobierczynią tradycji przedwojennej Straży Więziennej.

Awansowani i odznaczeni

W dniu naszego święta – pragnę przede wszystkim szczególnie serdecznie podziękować wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom jednostek poznańskiego inspektoratu Służby Więziennej za codzienną służbę. To wasza dyspozycyjność, zaangażowanie i profesjonalizm, zasługują na słowa najwyższego uznania. Dziękuję! Jednocześnie życzę Wam – koleżanki i koledzy – pomyślności w życiu zawodowym i osobistym - życzył płk Sauermann

Słowa uznania oraz odznaczenia i awanse. A tych było sporo. Dwie osoby odznaczone przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Medalem za Długoletnią Służbę, dwadzieścia trzy przez Ministra Sprawiedliwości odznaką "Za zasługi w pracy penitencjarnej", funkcjonariusz, który wykazał się odwagą i poświęceniem w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego odznaczony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej odznaką "Semper Paratus" i sześćdziesięciu dwóch awansowanych na wyższe stopnie służbowe - to swoisty "bilans" tegorocznego święta wielkopolskich i lubuskich więzienników.

Podsumowania

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu podsumował również miniony rok oraz dotychczasowe efekty programu "Praca dla więźniów". Poznański inspektorat Służby Więziennej jest liderem zatrudnienia więźniów.

Zaangażowanie i wysiłek naszych funkcjonariuszy i pracowników sprawiają, że jesteśmy w kraju liderem, jeśli chodzi o wskaźniki zatrudnienia osób pozbawionych wolności. W tym miejscu pragnę wyrazić również szczególne podziękowania dla wszystkich podmiotów współpracujących z nami na rzecz realizacji tego zadania - podsumował.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, reprezentanci służb mundurowych, związków zawodowych, świata kultury i nauki, zaproszeni goście oraz media. Uroczystą oprawę ceremonii zapewniła kompania honorowa Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu pod dowództwem mjr. Tomasza Banaszczaka oraz poczet sztandarowy. Obchodom święta towarzyszył występ Chóru Akademickiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod dyrekcją Beaty Bielskiej.

tekst: mjr Jan Kurowski

zdjęcia: mjr Marek Heinze

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej