20 kwietnia Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Grzegorz Fedorowicz uczestniczył w seminarium eksperckim "Zdrowie, choroba i niepełnosprawność w zakładach karnych".

Spotkanie odbyło się na zaproszenie Prezesa Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w Poznaniu dr. hab. Justyna Piskorskiego. Patronat nad wydarzeniem objęła Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska. W ramach seminarium odbył się cykl wystąpień czołowych polskich penitencjarystów oraz dyskusja. Podczas obrad Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie reprezentowała ppłk Justyna Kudiuk, Centrany Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej - jego komendant, ppłk Ryszard Czapracki. Obecni byli także sędzia Piotr Hejduk - Przewodniczący Wydziału V Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Poznaniu, pani Irena Szostak – poznański kurator okręgowy wraz z zastępcą panem Wojciechem Mroczkowskim, przedstawiciele środowiska akademickiego oraz studenci. Funkcję moderatora pełnił prof. Piotr Stępniak - kierownik Zakładu Penitencjarystyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczesnicy seminarium wysłuchali między innymi wykładu prof. Jurga Gerbera z Sam Houston State University, College of Criminal Justice, który stał się przyczynkiem do dalszej dyskusji. Na zakończenie, płk Grzegorz Fedorowicz -  Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu zaprosił uczestników do wzięcia udziału w wizycie studyjnej w poznańskim areszcie.

tekst: kpt. Jan Kurowski, mjr Maciej Gołębiowski

zdjęcia: szer. Tomasz Suchorski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej