W 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w całej Polsce odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary wojskowego przewrotu kończącego "karnawał wolności". W Poznaniu główne obchody miały miejsce przed pomnikiem Poznańskiego Czerwca.

Główne uroczystości, organizowane przez Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, rozpoczęły się wieczorem od mszy świętej w kościele oo. Dominikanów. Po nabożeństwie w krużgankach klasztoru złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary stanu wojennego. Następnie uczestnicy przeszli na plac Adama Mickiewicza, gdzie odbyła się dalsza część obchodów. Przed Pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r. przemawiał przewodniczący wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange. Służbę Więzienną w obchodach reprezentowali: w imieniu Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu - mjr Zbigniew Konopacki oraz dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu płk Jacek Wiśniewski. Oprawę zapewnił poczet sztandarowy poznańskiego okręgu Służby Więziennej.

Stan wojenny wprowadzono na mocy podjętej niejednogłośnie uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 roku. Władzę w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego – organ pozakonstytucyjny, faktycznie nadrzędny wobec konstytucyjnych władz PRL. W nocy z 12 na 13 grudnia rozpoczęły się aresztowania działaczy ówczesnej opozycji antykomunistycznej. W akcji internowań, którymi objęto ok. 10 tysięcy osób, wzięło udział 70 tysięcy żołnierzy i 30 tysięcy funkcjonariuszy MSW. W 2006 r. Instytut Pamięci Narodowej oszacował liczbę ofiar śmiertelnych stanu wojennego na 56 osób.

mjr Jan Kurowski, foto: WUW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej