Udział funkcjonariuszy poznańskiego okręgu podczas obchodów wprowadzenia stanu wojennego

Zaangażowanie funkcjonariuszy wchodzących w skład Kompanii Honorowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu w obchody 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego spotkał się z uznaniem ich organizatora. Na ręce płk Grzegorza Fedorowicza – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu wpłynęły podziękowania od Pana Jarosława Lange – Przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” za wystawienie asysty i warty honorowej. Podkreśla w nich, że m.in. dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej okręgu poznańskiego godnie uczczono  ofiary stanu wojennego.

 

Tekst: mjr Maciej Gołębiowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej