Osoby pozbawione wolności nabywają nowych umiejętności zawodowych, które przyczyniają się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym oraz powodują płynne i aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Skazani uczestniczący w projekcie pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, współfinansowanego ze środków EFS, kształcą się m.in. w zawodzie technologa robót wykończeniowych w budownictwie, elektromontera z uprawnieniami do 1 kV, kucharza-kelnera, ogrodnika terenów zieleni, opiekuna osoby niepełnosprawnej, fryzjera, szwacza, kosmetyczki z elementami wizażu i stylizacją paznokci, szwaczki, spawacza oraz w zakresie obsługi wózków widłowych.
Za ponad milion złotych został zakupiony sprzęt i narzędzia na potrzeby realizacji powyższych szkoleń oraz do praktycznej nauki zawodu min.: odkurzacz przemysłowy, rusztowanie przejezdne, łóżko rehabilitacyjne z podnośnikiem, wózek inwalidzki, profesjonalna zamiatarka, młot udarowo – obrotowy, wózek paletowy, betoniarka, zagęszczarka, myjka ciśnieniowa, parownica ręczna, kosiarka elektryczna, odkurzacz do liści.
Niektórzy absolwenci kursów podejmują zatrudnienie już w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, które ma charakter zarówno odpłatny np. na rzecz kontrahentów zewnętrznych, jak również nieodpłatny np. na rzecz samorządów terytorialnych.
W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Poznaniu od początku trwania projektu zrealizowano 319 szkoleń, w których przeszkolonych zostało ponad 3600 osób.
W przyszłym roku planowana jest realizacja około 60 szkoleń dla 720 beneficjentów. Zatrudnienie osób pozbawionych wolności po odbytych szkoleniach wynosi ok. 72%.

Marta Szarzyńska

POWER.jpg

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej