Tradycyjnie w Poznaniu, kobiety - żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych uczciły swoje święto na strzelnicy

W dorocznych zawodach strzeleckich z okazji „Dnia Kobiet” organizowanych przez Dowódcę Garnizonu Poznań oraz Prezesa Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK „Snajper” wzięły udział przedstawicielki wojska, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej. Naszą formację reprezentowała drużyna złożona z pań pełniących służbę w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Poznaniu i poznańskim areszcie, mentalnie wspierana przez płk Jacka Wiśniewskiego – dyrektora AŚ w Poznaniu i mjr Tomasza Banaszczaka – specjalistę OISW. Idea zawodów ze wszech miar słuszna, wpływa przecież na integrację funkcjonariuszy służb mundurowych w jej zdecydowanie piękniejszej części.

zdjęcie : Hanna Włodarczyk – WKU w Poznaniu

tekst : mjr Maciej Gołębiowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej