W związku z nowelizacją kodeksu karnego wykonawczego uprawniającą komisje penitencjarne do udzielania zezwoleń na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, w dniu 17 stycznia 2023 roku w siedzibie OISW w Poznaniu odbyło się spotkanie szkoleniowe z przedstawicielami Sądu Okręgowego w Poznaniu. Celem spotkania, w którym uczestniczyła kadra penitencjarna podległych jednostek było omówienie form współpracy w zakresie procedowania wniosków SDE oraz zapoznanie się z doświadczeniami sądu w zakresie orzekania w przedmiotowej kwestii.

Przypomnijmy, że misją SDE jest realizowanie i rozwijanie skutecznego, ekonomicznego, nieizolacyjnego, dyscyplinarno-wolnościowego systemu oddziaływań w celu osiągnięcia celów wykonywania kary pozbawienia wolności, środków karnych i zabezpieczających, poprzez umożliwienie osobie objętej tym systemem funkcjonowania w otwartym środowisku, sprzyjającym inkluzji społecznej. SDE to obecnie najnowocześniejszy nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności. Kontroluje on wykonywanie przez skazanego obowiązków nałożonych przez sąd przy pomocy urządzeń elektronicznych i umożliwia odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym.

Więcej na temat SDE: https://sw.gov.pl/jednostka/biuro-dozoru-elektronicznego

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej