Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu powołał mjr Karolinę Mantey-Sekulską na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie.

Mjr Karolina Mantey-Sekulska wstąpiła do Służby Więziennej 1 marca 2004 roku. Od pierwszego dnia służby związana była z działem penitencjarnym Zakładu Karnego w Gębarzewie, gdzie pełniła kolejno funkcje wychowawcy, a następnie, od 1 lutego 2013 roku piastowała stanowisko kierownika. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej