Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu powołał mjr. Tomasza Banaszczaka na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie.

Tomasz Banaszczak wstąpił do Służby Więziennej 1 maja 1994 roku. Służbę rozpoczął w dziale ochrony poznańskiego aresztu, jako strażnik, następnie przeszedł ponad trzyletni etap pracy w dziale penitencjarnym, by w 2001 r, powrócić do działu ochrony, gdzie był kolejno: dowódcą zmiany i starszym inspektorem. 1 kwietnia 2007 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu mianował go na stanowisko specjalisty w poznańskim Inspektoracie Służby Więziennej.

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej