Pierwszy poznański kurs zarządzania w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych odbył się w 2013 r. Zmieniające się warunki życia i służby, dynamika procesów społecznych wymuszają stałe podnoszenie kwalifikacji, także przez kadrę zarządzającą. Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy oraz umiejętności przydatnych w zarządzaniu instytucjami wchodzącymi w skład systemu penitencjarnego.

Kolejna edycja

18 października w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu rozpoczęło się kolejne, dziewiąte już szkolenie specjalistyczne z zakresu zarządzania dla kadry kierowniczej Służby Więziennej. Otwarcia kursu dokonali, ze strony uczelni: Proektor prof. dr Tomasz Lewandowski i Marian Kossowski – Dyrektor Administracyjny uczelni i zarazem opiekun kursu, ze strony poznańskiego inspektoratu Służby Więziennej: płk Robert Jóźwiak Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu oraz specjalista odpowiedzialny za działalność szkoleniową mjr Grzegorz Leśniak.

Rosnący zasięg

Szkolenie, w którym udział weźmie tym razem aż 51 słuchaczy z jednostek okręgów: poznańskiego, szczecińskiego, opolskiego, wrocławskiego, warszawskiego, katowickiego i gdańskiego, składa się z 81 godzin dydaktycznych. Wykłady poprowadzą pracownicy naukowo – dydaktyczni Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, wykorzystując nowoczesną bazę dydaktyczną uczelni.

Uczestnicy poznają sposoby efektywnego komunikowania, motywowania, planowania i organizowania, które są niezbędnymi składnikami racjonalnego zarządzania więzieniami. Nabywają umiejętności z zakresu komunikacji, planowania, organizacji a także negocjacji i strategii tworzenia medialnego wizerunku instytucji. Nauczą się zarządzania konfliktem, psychologii kłamstwa i psychologii stresu, uczestniczą w zajęciach warsztatowych, aktywizujących i uwzględniających proces grupowy.

tekst: mjr Jan Kurowski, zdjęcia: mjr Grzegorz Leśniak

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej