Służba Więzienna reprezentowana była podczas konferencji „Kryminologia i kryminalistyka w służbie resocjalizacji”

Koło Naukowe Studentów Resocjalizacji „Dwa Światy” działające na Wydziale Studiów Edukacyjnych w Zakładzie Resocjalizacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu było organizatorem IX Dnia Twórczej Resocjalizacji. W obradach konferencyjnych, które zainaugurowały wystąpienia prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal – Michalskiej – Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych oraz prof. zw. dr hab. Wiesława Ambrozika – Kierownika Zakładu Resocjalizacji, reprezentowana była jak zresztą co roku, także nasza formacja. Swoje wystąpienia zaprezentowali ppłk Ryszard Czapracki – Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz specjalista poznańskiego inspektoratu – kpt. Filip Skubel

zdjęcia : kpt. Filip Skubel

tekst : mjr Maciej Gołębiowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej