Współpracujemy dla bezpieczeństwa

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu na wniosek komendanta Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu rozpoczął cykl szkoleń dla żandarmów, którzy wykonują swoje czynności służbowe w izbach zatrzymań. Część teoretyczną zajęć prowadzą specjaliści poznańskiego inspektoratu : mjr Maciej Gołębiowski i por. Wojciech Dziuba. Zajęcia praktyczne żandarmi odbywają w Areszcie Śledczym w Poznaniu, pod okiem doświadczonych funkcjonariuszy działu ochrony. W programie szkolenia znalazły się  zagadnienia z zakresu działań ochronnych i profilaktycznych a także podstawy teoretyczne funkcjonowania systemu penitencjarnego w Polsce. W ramach szkolenia zaplanowano do zrealizowania trzy moduły, dwa w jednostce penitencjarnej, natomiast trzeci - poza nią, w warunkach poligonu.

 

Zdjęcia : por. Wojciech Dziuba, mjr Maciej Gołębiowski

Tekst : mjr Maciej Gołębiowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej