Dzień Pierwszej Pomocy obchodzony jest w drugą sobotę września – ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie.

Dzień ten ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli. Jednostki poznańskiego okręgu Służby Więziennej włączyły się aktywnie w obchody, szkoląc w zakresie pomocy przedmedycznej personel penitencjarny, osadzonych oraz współpracujące instytucje.

8 września funkcjonariusze z Zakładu Karnego we Wronkach przeszkolili uczniów Szkoły Podstawowej im. Agnieszki Bartol w Chojnie. W szkoleniu brali udział uczniowie klas IV - VII. Organizatorzy Dnia Pierwszej Pomocy we Wronkach upatrują szczególną rolę w szkoleniu młodych osób, by uwrażliwić ich na potrzebę niesienia pomocy, wykształcić właściwe postawy i nauczyć zasad postępowania w razie wypadków. Istotne jest to, by już najmłodsi nabywali praktycznych umiejętności i oswajali się z ideą pomagania. Przykładów ratowania życia przez dzieci i młodzież przecież nie brakuje.
Z kolei w Zakładzie Karnym w Gębarzewie odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy oraz osób pozbawionych wolności przeprowadzone przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie. W Areszcie Śledczym w Nowej Soli zorganizowano dla osadzonych cały cykl szkoleń, które prowadzili ratownicy medyczni oraz funkcjonariusze Panstowej Powiatowej Straży Pożarnej w Nowej Soli
W Areszcie Śledczym w Ostrowie Wlkp. zajęcia z pomocy przedmedycznej dla osadzonych realizowane są co tydzień. Prowadzi je wykwalifikowany personel medyczny. Tematyka pomocy przedmedycznej jest elementem kursów zawodowych oraz programów resocjalizacji, organizowanych systematycznie przez administrację jednostki. W przypadku osadzonych zajęcia te ważne są szczególnie - niesienie pomocy innym i szacunek dla ludzkiego życia są istotne dla społecznej readaptacji.

kpt. Jan Kurowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej