Konferencja naukowa poświęcona pedagogice i psychologii w rozwiązywaniu problemów współczesnego człowieka, debata oksfordzka, zajęcia warsztatowe z zakresu bezpieczeństwa w różnych dziedzinach aktywności, pokazy sztuk walki, oferta szkoły i pracodawców - tak w skrócie wyglądał Dzień Otwarty Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, na który zaproszeni zostali przedstawiciele poznańskiego inspektoratu Służby Więziennej.

3 lata współpracy
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu współpracę z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa nawiązał w maju 2015 roku. Strony zobowiązały się do współpracy na rzecz aktywnej edukacji w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz działań promocyjno-informacyjnych związanych z systemem penitencjarnym w Polsce i Unii Europejskiej oraz do współpracy w zakresie problematyki dydaktycznej, naukowo-badawczej i praktyk zawodowych. Funkcjonariusze Służby Więziennej podnoszą kwalifikacje korzystając z oferty edukacyjnej szkoły, studenci WSB realizują w jednostkach penitencjarnych podległych poznańskiemu inspektoratowi praktyki studenckie, nierzadko realizują się również jako wolontariusze w pracy z więźniami.

Służba na Dniu Otwartym
Poznański inspektorat Służby Więziennej zaprezentował program informacyjno-promocyjny, z którego uczestnicy Dnia Otwartego mogli się dowiedzieć nieco o formacji w kontekście stulecia jej istnienia w niepodległej Polsce, poznać wyposażenie, uzbrojenie i umundurowanie funkcjonariuszy prezentowane przez przedstawicieli GISW Poznań, którą kieruje mjr Tomasz Banaszczak oraz zapoznać się z ofertą zatrudnienia i warunkami przyjęcia do służby w jednostkach penitencjarnych. Obecni obejrzeli również filmy dokumentujące dokonania Służby Więziennej i zmiany, jakie w niej zachodzą w związku z zaplanowaną na lata 2017 - 2020 modernizacją formacji.
28 kwietnia Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu weźmie udział w będącym kontynuacją Dnia Otwartego Pikniku Bezpieczeństwa, w czasie którego odbędą się pokazy działania GISW Poznań w warunkach pozorowanych interwencji oraz kontynuwana będzie akcja informacyjno-promocyjna.

Nie tylko inspektorat
Wzajemne kontakty między jednostkami Służby Więziennej z obszaru Wielkopolski i województwa lubuskiego a uczelniami wyższymi mają już swoją tradycję i przekładają się na wzbogacenie oferty resocjalizacyjnej z jednej strony, a z drugiej, na możliwość prowadzenia badań naukowych i kształcenia kadr dla służby.
Areszt w Poznaniu od kilku lat współpracuje z Katedrą Dramatu, Teatru i Widowisk Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, co ściśle związane jest z działalnością kulturalno-oświatową jednostki. Z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM Areszt Śledczy w Poznaniu prowadzi wspólną działalność edukacyjną, naukową i artystyczną. Studenci Koła Resocjalizacji pomagają w realizacji programów readaptacji społecznej. Ponadto poznański areszt jest na stałe związany z Biblioteką Uniwersytecką UAM w Poznaniu i współpraca ta nastawiona jest przede wszystkim na promocję czytelnictwa wśród osadzonych. Z kolei kooperacja poznańskiego aresztu z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu zakłada udział studentów w rewitalizacji placów spacerowych, realizacji warsztatów poznawczych w ramach arteterapii dla więźniów. Areszt Śledczy w Zielonej Górze od lat współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskim. Studenci z koła naukowego „Prizon”, pod opieką prof. Barbary Toroń-Fórmanek prowadzą warsztaty socjoterapeutyczne, a pani profesor przy udziale studentów prowadzi zajęcia z treningu zastępowania agresji.

mjr Jan Kurowski

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej