Funkcjonariusze poznańskiej GISW, Straży Granicznej i Policji wzięli udział we wspólnych ćwiczeniach

Dzięki stałej współpracy z Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, instruktorem Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Poznaniu oraz funkcjonariuszem Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu mł. asp. Mikołajem Wegnerowiczem, poznańska GISW doskonaliła techniki interwencji i pomocy przedmedycznej w ramach ćwiczeń zgrywających, stanowiących zarazem podsumowanie roku szkoleniowego. Funkcjonariusze GISW przeprowadzili natomiast zajęcia dla strażników granicznych, pełniących służbę w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim, dzieląc się swoimi doświadczeniami w zakresie ochrony obiektów i przebywających w nich osób.

 

Tekst : mjr Maciej Gołębiowski

Zdjęcia : archiwum OISW w Poznaniu

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej