Ponad 70 funkcjonariuszom z jednostek okręgu opolskiego podziękowano dzisiaj za codzienną trudną i odpowiedzialną służbę. W Centrum Wystawienniczo - Kongresowym w Opolu odbyła się uroczystość wręczenia resortowych odznak "Za zasługi w pracy penitencjarnej" oraz awansów na wyższe stopnie służbowe.

Podczas wydarzenia obecni byli: Wojewoda Opolski Adrian Czubak, przedstawiciele samorządu, władzy sądowniczej, wojska, służb mundurowych oraz instytucji współpracujących z więziennictwem. Organizację związkową reprezentowała Przewodnicząca Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Opolu Danuta Malkusz. Uroczystość uświetnił poczet sztandarowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu, w składzie: por. Krystian Kaczka (dowódca pocztu), plut. Artur Kozielec (sztandarowy), sierż. Tomasz Jamróz (asysta).

Funkcjonariusze, chciałbym z tego miejsca podziękować Wam za wzorową służbę, pracowitość i rzetelność. Dziękuję również Waszym najbliższym za okazywane Wam wsparcie i wyrozumiałość. Dziękuję dyrektorom jednostek penitencjarnych za wzorowe zarządzanie i wywiązywanie się z nałożonych na Was obowiązków.

- powiedział gospodarz wydarzenia, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba.

Nie ma służby, nie ma żadnego munduru w naszej ojczyźnie, czy jest to Służba Więzienna, czy jakakolwiek inna, która nie miałaby istotnego wpływu na bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo społeczne. (...) Każda służba niesie ze sobą, oprócz wielkiej dumy, wielkiego honoru, że nosi się mundur w naszej ojczyźnie, wiele wyrzeczeń.

- zwrocił się w swoim przemówieniu do obecnych Wojewoda Opolski Adrian Czubak.

Z dniem 8 lutego br. awans na wyższy stopień służbowy otrzymało ponad 100 funkcjonariuszy, natomiast 3 osobom cywilnym i 25 funkcjonariuszom wręczono odznaki "Za zasługi w pracy penitencjarnej". Wśród osób cywilnych za działania na rzecz naszej formacji odznakę otrzymali: Pani Bożena Wieloch, Wójt Gminy Lipie oraz Pan Wojciech Klimek, pracownik Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.  W imieniu Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Warszawie Czesława Tuły, gratulacje i podziękowania odczytała Danuta Malkusz -

(...) Dzisiejszy dzień jest wielkim świętem dla awansowanych funkcjonariuszy i ich rodzin ale także dla nas wszystkich. Służba Więzienna jest bardzo istotnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa państwa, kontynuujemy tradycję sięgającą 1919 roku i Niepodległej Rzeczypospolitej. Zostaliście powołani do wypełnienia misji w imię sprawiedliwości, dla dobra społeczeństwa i dobra człowieka. Pragnę podziękować za zaangażowanie i profesjonalizm, w którym służycie każdego dnia porządkowi publicznemu i przestrzeganiu prawa. (...)

W imieniu odznaczonych i awansowanych głos zabrał mjr Dariusz Kaczorowski, zastępca kierownika działu penitencjarnego z Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Taki dzień, jak dzisiaj, jest szczególny dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Z okazji święta służby dostrzegany jest nasz codzienny trud, zaangażowanie i poświęcenie. To czas awansów i odznaczeń, czyli moment, gdy nagradzana jest nasza sumienna praca. W imieniu wszystkich odznaczonych i awansowanych na wyższe stopnie służbowe mam zaszczyt podziękować za docenienie naszej codziennej służby. (...) Dziękuję też naszym rodzinom. Bez ich cierpliwości, siły i miłości nie moglibyśmy realizować naszych zadań. Dziękuję im za zrozumienie i wytrwałość

- powiedział. W okręgu opolskim obecnie pełni służbę 1,5 tys. funkcjonariuszy. Więzienna kadra pełni nadzór nad 4300 osadzonymi.

Tekst: kpt. Katarzyna Idziorek
Zdjęcia: ppor. Dawid Makowski

Galeria zdjęć

Video

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej