Tegoroczne uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. św. Mikołaja.

Po nabożeństwie z ceremoniałem wojskowym, zebrani na mszy przeszli na Plac Polonii Amerykańskiej, by tam uczestniczyć w kolejnej części obchodów święta. W uroczystościach wziął udział Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu mjr Tomasz Jastrzębski oraz przedstawiciele władz samorządowych m.in. Burmistrz Brzegu, Starosta Powiatu Brzeskiego oraz z -ca dowódcy 1. Brzeskiego Pułku Saperów , przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, kompanie reprezentacyjne wojska i straży pożarnej, harcerze, poczty sztandarowe, radni miasta i powiatu, a także licznie zebrani mieszkańcy. Elementem uroczystości był Apel Pamięci, zwieńczony Salwą Kompanii Honorowej 1. Brzeskiego Pułku Saperów. Na zakończenie obchodów przygotowana została część artystyczna.

mjr Marcin Dorociak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej