Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie doskonalili swoje umiejętności w posługiwaniu się bronią palną na strzelnicy Opolskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego WETERAN w Opolu.

Szkolenie z zakresu użycia i wykorzystania broni palnej stanowi jeden z podstawowych elementów szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej. Są nim objęci wszyscy funkcjonariusze, bez względu na pion służby, który reprezentują na co dzień. Uczestnicy szkolenia, po raz kolejny w tym roku, pod bacznym okiem instruktorów, doskonalili posiadane umiejętności w zakresie prawidłowej obsługi różnych jednostek broni palnej, przyjmowania właściwej postawy strzeleckiej, pracy na mechanizmach spustowo – uderzeniowych, a także odpowiedniego wykorzystywania przyrządów celowniczych.

Tekst i zdjęcia: ppor. Dawid Makowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej