W ramach wieloletniej współpracy Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu w porozumieniu z Samorządem Województwa Opolskiego zorganizował szkolenia dla kadry penitencjarnej w Ośrodku Szkoleniowym Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Niwkach.

 5-6 oraz 26-27 października br. łącznie 30 psychologów wzięło udział wszkoleniu pt: „Zastosowanie zasad interwencji kryzysowej w pracy penitencjarnej z uwzględnieniem problemów osób uzależnionych od środków psychoaktywnych/alkoholu”. Natomiast w dniach 12-13 października br. 15 funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących programy edukacyjno – korekcyjne dla sprawców przemocy domowej przebywających w jednostkach penitencjarnych, uczestniczyło w szkoleniu pt:„Praca psychokorekcyjna ze sprawcami przemocy domowej odbywającymi karę pozbawienia wolności”. Uczestnicy obydwu szkoleń podkreślali ich wysoką jakość i użyteczność pozyskanej wiedzy oraz umiejętności w codziennej pracy z osobami pozbawionymi wolności, co niewątpliwie będzie sprzyjać optymalizowaniu podejmowanych działań.

Tekst: kpt. Magdalena Jankowska - Guściora
Zdjęcia: st. szer. Dawid Makowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej