30 czerwca  płk Andrzej Tesarewicz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu uczestniczył w uroczystych obchodach święta 10 Opolskiej Brygady Logistycznej im. Piotra Wysockiego w Opolu.

Formowanie 10 Opolskiej Brygady Logistycznej rozpoczęło się 9 lutego 1999 roku, a już cztery miesiące później, 30 czerwca, jednostka rozpoczęła realizację swojego pierwszego zadania, jakim było wysłanie do Macedonii pierwszego Narodowego Elementu Wsparcia w ramach misji NATO KFOR. Na pamiątkę tamtego wydarzenia ustanowione zostało coroczne święto brygady." (kpt. Piotr Płuciennik)

Obchody uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, miejskich i kościelnych, a także żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej. Obecne były również reprezentacje jednostek wojskowych poszczególnych służb mundurowych oraz harcerze i członkowie stowarzyszeń historycznych.

Po uroczystych przemówieniach wręczono szczególnie zasłużonym żołnierzom oraz pracownikom resortu obrony narodowej medale i odznaczenia. Przełożeni mieli możliwość oficjalnie podziękować wszystkim zaangażowanym w realizację zadań służbowych w kraju i na misjach poza jego granicami

Część oficjalną uroczystości zakończyła wojskowa defilada pododdziałów oraz wspólne oglądanie wystawy fotograficznej z II zmiany misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Czadzie.

Tekst: ppor.Dawid Makowski

Zdjęcia: kpt. Piotr Płuciennik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej