W jednostkach penitencjarnych okręgu opolskiego posługę duszpasterską pełni etatowo 6 kapelanów więziennych Kościoła Rzymskokatolickiego. W pozostałych więzieniach księża sprawują posługę na podstawie podpisanych porozumień. O roli kapelana, nie tylko w czasie świątecznym, opowiadają sami księża duszpasterze.

Ksiądz Marek Staniszewski pracuje w Zakładzie Karnym w Brzegu od 5 lat. Zastąpił swojego poprzednika, gdy ten został proboszczem parafii pw. św. Mikołaja. Ksiądz kapelan Staniszewski przyznaje, że początkowo obawiał się sprawowania posługi duszpasterskiej w miejscu, którym jest więzienie. Dziś nie żałuje. Jak mówi, nie jest to na pewno praca łatwa - Na swojej drodze spotykam się nieraz z szokującymi historiami życia osób przebywających w izolacji więziennej. Każda z nich ma za sobą często skomplikowaną przeszłość, niesie olbrzymi bagaż dobrych i złych doświadczeń. Każdego jednak trzeba traktować osobno, nie można zbyt łatwo oceniać. Staram się widzieć w każdym choćby odrobinę dobra. Grozi nam czasem pułapka Piłata - tak łatwo osądzamy innych.  Sam widzę w sobie czasem taką pokusę.

Zgodnie z kodeksem karnym wykonawczym skazany ma prawo do korzystania z wolności religijnej. Przygotowanie do Świąt Wielkanocnych i przeżywanie tego czasu w warunkach więziennych przybiera szczególne znaczenie.

Ksiądz prałat Tadeusz Słocki, Kapelan Diecezjalny Służby Więziennej w Opolu - Jest to trochę czas trudny w więzieniu, bo wspomnienia różnorakie. Musimy wystroić wszystko tak, aby było bardziej wolnościowe. Dużo kwiatów przynosimy, palm, aby poczuć jakby kawałeczek wolności. Tak, jak przy śniadaniu wielkanocnym podzielimy się jajkiem. Ile się da, tyle zrobimy.

Kapelani więzienni podkreślają, że podejście do przeżywania tego czasu jest indywidualną kwestią skazanego.

Ksiądz Józef Krawiec, Kapelan w Zakładzie Karnym nr 1 i nr 2 w Strzelcach Opolskich - Chyba każde święta w zakładzie karnym są szczególnym czasem. Na pewno trudniej się odnaleźć. Często dla większości osób jest to jakaś forma ucieczki od tych myśli. Jedna z ucieczek jest od tego, żeby nie zabrakło jedzenia. Tak to czytam. Są też osoby, które nie mają pomocy żadnej, więc one w takiej dużej skromności materialej przeżywają te święta.

Specyfika liturgii Wielkiego Tygodnia nie zawsze jest do pogodzenia z porządkiem wewnętrznym. Jednak w sposób możliwie bliski warunkowm wolnościowym celebrowana jest przez duszpasterzy w więziennych kaplicach.

Ksiądz Lotar Rostek, Kapelan w Zakładzie Karnym w Nysie - Przed nami najważniejsze święta naszej wiary. Święte Tdiuum Paschalne, czyli przejście Chrystusa ze śmierci do życia. W okresie świątecznym zauważalne jest pewne ożywienie i zaintersowanie posługami religijnymi wśród osadzonych. Przyczyna tego zjawiska jest bardzo złożona.

Ojciec Cyryl Syndonim OFM, Kapelan w Areszcie Śledczym w Prudniku - Święta Wielkanocne to czas  głębokiej refleksji i zadumy. Osadzeni częściej wtedy proszą o rozmowę  i spowiedź. To też czas tęsknoty za normalnością i stablizacją w życiu osobistym. To częsty temat rozmów w tym czasie jakie przeprowadzam z osadzonymi. Wiele osób decyduje się na rachunek sumienia z całego życia. Święta niezmiennie prowadzą do głębokiej refleksji nad sensem życia i egzystencji.

Opisując swoje doświadczenia księża podkreślają, że bywaja świadkami przemiany duchowej skazanych. To dla nich jeden z najważniejszych momentów sprawowania posługi duszpasterskiej w więzieniach.

Ksiądz Józef Krawiec, Kapelan w Zakładzie Karnym nr 1 i nr 2 w Strzelcach Opolskich - Każde święto ma swój rdzeń, swoją istotę. Święta Zmartychwstania powinny być bliskie osobom uwięzionym, ponieważ jest wiele czynników, które się ze sobą łączą. Może to nie jest bardzo powszechne, ale zdarzało mi się, że przychodzili ludzie i mówili, że to były pierwsze święta w ich życiu. Do tej pory w ich domu była koncentracja na jedzenie, a teraz gdzieś dotknęli istoty. Bo naprawdę istotą świąt jest to, że nie ma w nas zgody na to, że nadzieja umarła. Jeśli można pokonać śmierć, to można pokonać wszystko co jest złe. Można pokonać grzech.

Ksiądz Wojciech Włoch, Kapelan w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim - Dwa uroczyste dni, które upamiętniają największy cud Pana Jezusa - Zmartwychwstanie. My przeżywaliśmy je w domu wśród najbliższych. Dla osadzonego to szczególnie trudne chwile w izolacji. Często bez możliwości pełnego udziału w Triduum Paschalnym, które wydaje się być tak ważne dla wielu z nas. W tym trudnym momencie wielu osadzonych przystąpiło do sakramentu pokuty, przyszło na Mszę Świętą. Wielu chciało po prostu zwyczajnie porozmawiać. Każdy z nich na swój sposób przeżywa te chwile. Ale dla każdego z nich ten czas to nadzieja, na lepszą przyszłość. Wiara, że i oni mogą się odrodzić. Mogą zmienić to, co nieidealne na godne, dobre życie. Każdego dnia ta nadzieja na powstanie w swoim życiu wzrasta pośród nich i z tą misją Jezusową ja tam jestem.

Opracowanie: por. Katarzyna Idziorek (na podstawie materiałów z jednostek)
Zdjęcia: archiwa jednostek

Galeria zdjęć

Film - Sprawowanie posługi duszpasterskiej w więzieniu - dostępny w załączniku poniżej

Więcej informacji na stronach jednostek:
Areszt Śledczy w Opolu
Areszt Śledczy w Prudniku
Zakład Karny w Brzegu
Zakład Karny w Nysie
Zakład Karny w Sierakowie Śląskim

Opracowanie: OISW Opole (na podstawie materiałów przygotowanych przez rzeczników prasowych z jednostek podległych) Rozmiar: 71.3 MB

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej