Ranking uzupełniający kandydatów z naboru Nr VI/2021, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Więziennej na stanowisko strażnika działu ochrony.

Ranking uzupełniający kandydatów z naboru Nr VI/2021, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Więziennej na stanowisko strażnika działu ochrony. 

L.p. Numer identyfikacyjny kandydata Ocena kandydata uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym
 
1 2259 98,8
2 2483 93,4

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej