Ranking kandydatów z naboru Nr III/2022, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Więziennej na stanowisko strażnika działu ochrony

 

Lp.

Numer identyfikacyjny kandydata

Ocena kandydata uzyskana
w postępowaniu kwalifikacyjnym

1

1107

110,4

2

1071

90,4

 

UWAGA:   Kandydaci, którzy do dnia publikacji rankingu nie uzyskali pozytywnego rozstrzygnięcia komisji lekarskiej zostaną umieszczeni na liście rankingowej w późniejszym terminie.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej