Ranking kandydatów z naboru Nr II/2022, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Więziennej na stanowisko strażnika działu ochrony

Lp.

Numer identyfikacyjny kandydata

Ocena kandydata uzyskana
w postępowaniu kwalifikacyjnym

1

813

83,0

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej