Ranking kandydatów z naboru Nr IV/2022, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Więziennej na stanowisko młodszego referenta działu kwatermistrzowskiego

Lp.

Numer identyfikacyjny kandydata

Ocena kandydata uzyskana
w postępowaniu kwalifikacyjnym

1

1201

96,8

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej