W Areszcie Śledczym w Kędzierzynie – Koźlu funkcjonariusze przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na zakup środków czystości dla potrzebujących dzieci z najuboższych rodzin. Akcja ta stała się już tradycją tej jednostki penitencjarnej.

"Czysty Aniołek" to ogólnopolskie przedsięwzięcie organizowane przez Stowarzyszenie Piękne Anioły. Honorowy patronat nad akcją objął Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak. Zebrane środki przeznaczono na zakup podstawowych środków czystości, które przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu w celu rozdysponowania wśród najbardziej potrzebujących.

Tekst i zdjęcie: mł. chor. Agnieszka Kostek - Cebula

Rozmiar: 148.4 kB

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej