Dwukrotnie większa kwota środków przekazywanych z pensji skazanych. Ponad 2,5 mln zł oszczędności dla samorządów. 1,2 mln zł uzyskanych potrąceń alimentacyjnych. To najważniejszy bilans funkcjonowania programu "Praca dla więźniów" w okręgu opolskim.

Większe potrącenia na FAZ

Rok 2017 przyniósł zwiększenie środków odprowadzanych z wypłat osadzonych na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Kwota ta wzrosła z 4,3 mln zł w 2016 roku do 8,7 mln zł w 2017 roku. Z funduszu finansowane są m.in. budowy nowych hal produkcyjnych oraz szkolenia zawodowe skazanych.

Oszczędności dla samorządów

Praca skazanych na rzecz samorządów przyniosła też wymierne korzyści lokalnej społeczności. Oprócz jej praktycznego aspektu, był też efekt finansowy. Gminy zatrudniając nieodpłatnie skazanych przez dwa minione lata zaoszczędziły ponad 2,5 mln zł.

Spłata alimentów

Jednym z najważniejszych priorytetów decydujących o skierowaniu skazanego do pracy, są jego zobowiązania alimentacyjne. W 2017 roku z jednostek okręgu opolskiego udało się odprowadzić ponad 1,2 mln zł na fundusz alimentacyjny.

Wzrost zatrudnienia

Miniony rok był też udany pod względem poziomu zatrudnienia skazanych. Powszechność w skali ogólnej wyniosła 52%. Natomiast wśród skazanych zdolnych do pracy było to 73%.

Nowe miejsca pracy = więcej pracujących skazanych

Zakłady karne i areszty śledcze z okręgu opolskiego podejmują wiele działań związanych z zatrudnieniem skazanych. Dyrektorzy zawierają nowe umowy z kontrahentami, ale również adaptują miejsca zlokalizowane na terenie jednostek pod hale produkcyjne. W 2016 r. taką halę wybudowano w Areszcie Śledczym w Prudniku (50 miejsc pracy). W 2017 roku hala produkcyjna powstała w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim (50 miejsc pracy). W tym samym czasie w Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich zaadaptowano budynek po dawnej kuchni pod potrzeby produkcji (28 miejsc pracy). Zakończył się też pierwszy etap remontu hali produkcyjnej w Zakładzie Karny w Nysie (20 miejsc pracy). W roku 2018 hala produkcyjna powstanie w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich (70 miejsc pracy) oraz przeprowadzony zostanie drugi etap remontu hali produkcyjnej w nyskim zakładzie karnym (100 miejsc pracy).

Praca narzędziem zmiany

Możliwość podjęcia zajęcia zarobkowego jest jednym z najważniejszych czynników w procesie resocjalizacji skazanych. Buduje poczucie własnej wartości, ale i społecznej sprawiedliwości. Skazani pracując spłacają zobowiązania alimentacyjne i sądowe. Pomagają też własnym rodzinom. Uczą się nowego zawodu i zdobywają doświadczenie. Dzięki temu łatwiej będzie im wrócić do społeczeństwa po zakończeniu kary pozbawienia wolności.

Tekst: por. Katarzyna Idziorek
Zdjęcia: archiwa własne jednostek

Galeria zdjęć

Film - Praca narzędziem zmiany - dostępny w załączniku poniżej

DSC_0372.JPG

Montaż: por. Katarzyna Idziorek (na postawie materiałów przekazanych przez rzeczników prasowych z jednostek okręgu) Rozmiar: 64.3 MB

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej