Z podziałem na role, dla swoich bliskich, przez radiowęzeł - w różny sposób osadzeni z jednostek dołączyli do akcji Narodowe Czytanie. W tym roku lekturą zaproponowaną przez Parę Prezydencką była Balladyna Juliusza Słowackiego.

Osadzeni należą do tej grupy, która z uwagi na specyfikę sytuacji, w której się znaleźli, może pochwalić się jednym z najwyższych wskaźników czytelnictwa. Czytanie i korzystanie ze zbiorów więziennej biblioteki pozwala na racjonalne wykorzystanie czasu wolnego, który skazani mają do dyspozycji. Jednocześnie czytanie to automatyczne uczenie się, zdobywanie nowych informacji, kształtowanie światopolgądu i poszerzanie posiadanej wiedzy. Wraz z upływem czasu i pojawianiem się nowych publikacji na rynku czytelniczym, zmieniają się też zbiory więziennych bibliotek. Duża w tym zasługa wsparcia, które jednostki otrzymują od współpracujących z nimi instytucji i organizacji popularyzujących czytelnictwo.

Opracowanie: kpt. Katarzyna Idziorek
Zdjęcia: archiwa jednostek

Akcja Narodowe Czytanie '2020 w poszczególnych jednostkach:
Areszt Śledczy w Opolu - Narodowe Czytanie' 2020 – „Balladyna” Juliusza Słowackiego
Zakład Karny w Brzegu - Akcja Narodowe Czytanie
Zakład Karny w Głubczycach - Narodowe Czytanie w głubczyckim więzieniu
Zakład Karny w Sierakowie Śląskim - Narodowe czytanie, skazani - skazanym czytali Baladynę Juliusza Słowackiego
Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich - Strzelecka "dwójka" w dziewiątej edycji akcji Narodowe Czytanie
Oddział Zewnętrzny w Prudniku

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej