26 sierpnia br. grupa skazanych z Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich uczestniczyła we wspólnym spacerze z mieszkańcami Domu Opieki Społecznej w Strzelcach Opolskich.

Skazani z początkiem roku odbyli w zakładzie karnym kurs opiekuna osób starszych, który podzielony był na dwa etapy: merytoryczny podczas, którego osadzeni poznali podstawy z zakresu psychologii, gerontologii, podstawy psychiatrii, dietetyki i przygotowania posiłków, a także z podstaw higieny i pielęgnacji oraz praktyczny, który odbywał się w dwóch Domach Opieki Społecznej w Strzelcach Opolskich oraz w Szymiszowie.

Tym razem osadzeni mieli okazję wykorzystać zdobyte umiejętności i wiedzę w praktyce. Spędzili czas z osobami potrzebującymi wsparcia dając im swoje zaangażowanie, a otrzymując w zamian uśmiech, akceptację i szansę na bycie niezbędnym elementem społeczeństwa. Tego typu oddziaływania readaptacyjne ukierunkowane są na wzbudzenie w osadzonych potrzeby przynależności społecznej oraz prawidłowego ukształtowania hierarchii wartości.

Zdjęcia: mjr Maciej Białas

Tekst: sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej