28 lutego br. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbyła się odprawa dyrektorów jednostek i kierowników działów penitencjarnych okręgu opolskiego Służby Więziennej połączona ze spotkaniem informacyjnym Anonimowych Alkoholików Intergrupy Śląska Opolskiego. Spotkaniu przewodniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ppłk Leszek Czereba.

W czasie spotkania  uczestnicy wspólnoty AA przedstawili historię ruchu, a także zasady i ideę jego działania.  Odniesiono się także do działań podejmowanych przez członków wspólnoty AA na terenie jednostek penitencjarnych wskazując na pozytywne efekty w procesie zdrowienia dla osób pozbawionych wolności uzależnionych od alkoholu, wynikające z ze wspomnianej współpracy. Ponadto niezwykle istotnym elementem spotkania było nawiązanie do 11 Ogólnopolskich Warsztatów Niesienia Posłania do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych, które zaplanowano na 7-9 kwietnia 2017 roku na Górze Świętej Anny. Podczas części penitencjarnej odprawy podsumowano ubiegły rok wskazując na najważniejsze kwestie związane z prowadzoną przez kadrę więzienną działalnością resocjalizacyjną.

Tekst: kpt. Magdalena Jankowska - Guściora
Zdjęcia: kpt. Przemysław Zwiech

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej