W roku 2017 w jednostkach podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu zaplanowano 48 cykli szkoleniowo - aktywizacyjnych, w których uczestniczą osoby skazane.

logo-materialy-power.jpg

Kursy odbywają się w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Osi priorytetowej II, Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.
 
Do dzisiaj zakończyły się wskazane poniżej cykle szkoleniowo-aktywizacyjne:
1) „Malarz-tapeciarz połączony z aktywizacją zawodową” w Zakładzie Karnym w Brzegu
2) „Brukarz połączony z aktywizacją zawodową” w Zakładzie Karnym w Kluczborku
3) „Kucharz połączony z aktywizacją zawodową” w Zakładzie Karnym w Brzegu
4) „Brukarz połączony z aktywizacją zawodową” w Zakładzie Karnym w Nysie
5) „Ogrodnik z obsługą kos spalinowych połączony z aktywizacją zawodową w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim
6) „Brukarz połączony z aktywizacją zawodową” w Zakładzie Karnym w Głubczycach
7) „Brukarz połączony z aktywizacją zawodową” w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich
8) „Brukarz połączony z aktywizacją zawodową” w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich
9) „Elektryk uprawnienia E do 1KV połączony z aktywizacją zawodową” w Zakładzie Karnym w Kluczborku
10) „Operator maszyn i urządzeń przetwórstwa sztucznego połączony z aktywizacją zawodową” w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim”
11) „Spawacz metodą TIG połączony z aktywizacją zawodową” Zakład Karny w Nysie

W trakcie realizacji są obecnie następujące kursy:
1) „Kucharz połączony z aktywizacją zawodową” 2 edycja w Zakładzie Karnym w Brzegu
2) „Spawacz metodą MIG połączony z aktywizacją zawodową” w Zakładzie Karnym w Kluczborku
3) „Malarz-szpachlarz” połączony z aktywizacją zawodową” w Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich
4) „Płytkarz-posadzkarz” połączony z aktywizacją zawodową” w Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich
5) „Brukarz połączony z aktywizacją zawodową” w Zakładzie Karnym w Brzegu
6) „Malarz połączony z aktywizacją zawodową”  w Areszcie Śledczym w Opolu
7) „Konserwator połączony z aktywizacją zawodową” w Areszcie Śledczym w Opolu
8) „Technolog wykończenia wnętrz połączony z aktywizacją zawodową” w Areszcie Śledczym w Opolu
9) „Technolog wykończenia wnętrz połączony z aktywizacją zawodową” w Zakładzie Karnym w Nysie
10) „Malarz połączony z aktywizacją zawodową” w Zakładzie Karnym w Nysie
11) „Brukarz połączony z aktywizacją zawodową” w Zakładzie Karnym w Głubczycach
12) „Brukarz połączony z aktywizacją zawodową” 2 edycja w Zakładzie Karnym w Nysie
13) „Pilarz z obsługą kos spalinowych pilarek łańcuchowych połączony z aktywizacją zawodową” w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim.


Cel projektu:
Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności  do zatrudnienia poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych dające możliwości wyjścia z obszaru szczególnego stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym, spowoduje płynne i dynamiczne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Wpłynie też na zmianę w ich postrzeganiu rynku pracy. Skazani jako grupa społeczna charakteryzują się  brakiem wykształconego „nawyku nauki” i „nawyku pracy” lub posiadają przerwę w wykonywaniu wyuczonych zawodów z różnych przyczyn społecznych, co wpływa na ich szczególne zagrożenie wykluczeniem społecznym.

Planowane efekty:
Dzięki wsparciu unijnych funduszy skazani zdobędą umiejętności, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie, najpierw na terenie zakładu karnego, a później na wolności. Kursy zawodowe są uzupełnieniem Rządowego Programu Pracy Więźniów, który jest też odpowiedzią na potrzeby pracodawców. Listę zawodów objętych kursami ustalono po rozeznaniu na lokalnych rynkach pracy. W kolejnych latach będzie ona aktualizowana.

Projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 132 249 773,70 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 111 460 109,27 PLN

Tekst: Anna Opiatowska
Zdjęcia: archiwa jednostek

Galeria zdjęć

Film - Nauka zawodu rozwiązaniem na przyszłość - dostępny w załączniu poniżej

slajd_nauka zawodu.jpg

 

Opracowanie: OISW Opole (na podstawie materiałów z jednostek) Rozmiar: 84.6 MB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej