Kapelan strzeleckich zakładów karnych ksiądz Józef Krawiec otrzymał dziś z rąk Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego odznakę - Order Św. Pawła Apostoła - Patrona Służby Więziennej. Odznaczenie wręczono podczas dzisiejszej promocji oficerskiej w kampusie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu.

Ksiądz Józef Krawiec od 25 lat pełni posługę jako kapelan obu strzeleckich zakładów karnych w sposób wyróżniający się wspierając działalność Służby Więziennej w pracy penitencjarnej nad osobami osadzonymi.

Ksiądz Józef Krawiec jako założyciel Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Barka", w całym kraju znany jest ze swojej opieki nad osobami bezdomnymi oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Na potrzeby pomocy takim osobom oddał swoją ojcowiznę, gdzie oferuje nie tylko dach nad głową, ale stwarza szansę powrotu do społeczeństwa, wyjścia z bezdomności, znalezienia zatrudnienia i godnego życia. Dlatego też w przypadku księdza Józefa Krawca posługa kapelana więziennego nie kończy się w murach więzienia. To szczególna duchowa praca nad człowiekiem, który popełnił przestępstwo, aby pomóc powrócić mu do społeczeństwa.

Za swoją postawę i działalność na rzecz drugiego człowieka strzelecki kapelan więzienny jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Jedną z najważniejszych jest przyznana księdzu Józefowi Krawcowi w 2016 roku Nagroda im. księdza Józefa Tischnera. W werdykcie kapituły znalazło się uzasadnienie - "Ksiądz Krawiec skutecznie pomaga im [społecznie wykluczonym -przyp. aut.] odzyskać poczucie godności i powrócić do społeczeństwa". W 2011 roku ksiądz Józef Krawiec otrzymał tytuł Społecznika Roku przyznany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz tygodnik "Newsweek Polska". Natomiast w 2015 roku Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Barka" znalazło się w gronie 13 najlepszych organizacji oraz osób, które w sposób wybitny i nowatorski pomagają bezdomnym w Polsce. W najbliższym czasie ksiądz Józef Krawiec wybiera się w podróż do Asyżu, gdzie będzie pomagał osobom bezdomnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Order Świętego Pawła Apostoła - Patrona Służby Więziennej przyznawany jest od 2019 roku w celu wyróżnienia szczególnych zasług i uhonorowania osób, instytucji, organizacji i fundacji, które dokonały inicjatyw i czynów na rzecz Służby Więziennej, na rzecz jej funkcjonariuszy i pracowników oraz ich rodzin, i które swoim działaniem przyczyniają się do realizacji misji Służby Więziennej oraz budowania jej etosu. Myślą przewodnią Orderu Świętego Pawła Apostoła - Patrona Służby Więziennej są słowa "Omnibus omnia factus sum" - "Stałem się wszystkim dla wszystkich" (1 Kor. 9,22a)

Opracowanie: kpt. Katarzyna Idziorek
Zdjęcia: Piotr Kochański, archiwum OISW Opole

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej