Jak praktycznie bronić się przed agresywną osobą? Co zrobić, kiedy zagraża niebezpieczeństwo? Co może pomóc, gdy należy reagować błyskawicznie?

Elementy samoobrony i technik interwencyjnych ćwiczyli kuratorzy sądów rejonowych regionu opolskiego, podczas szkoleń zorganizowanych 5 i 6 lipca br. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie. Spotkania były kontynuacją rozpoczętej w ubiegłym roku jesiennej edycji projektu. Prowadzili je funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Opolu. Funkcjonariusze Służby Więziennej mają największy, całodobowy kontakt z osobami, które popełniły przestępstwo i przebywają w polskich więzieniach. Dlatego ich wiedza i umiejętności są bezcenne dla innych grup zawodowych, które w swojej pracy mają do czynienia z podobnymi osobami. W okręgu opolskim nasza formacja, podczas kampanii społecznej "Bezpieczni w służbie i w pracy", dzieli się swoją wiedzą, pomagając kuratorom sądowym.

Jak się uwolnić od agresora?

Uczestnicy szkoleń poznawali i utrwalali podstawowe elementy samoobrony: uwalnianie się z chwytów, duszeń, zachowywanie dystansu między agresorem a osobą atakowaną, wykorzystywanie uderzeń i kopnięć  w przypadkach bezpośredniego zagrożenia, korzystanie z przedmiotów użytku codziennego, które mogą pomóc atakowanej osobie. Praktyczna forma kampanii jest efektem opinii wyrażonych przez kuratorów w ankietach ewaluacyjnych podsumowujących projekt zrealizowany w ubiegłym roku. Wtedy kuratorzy sądowi zaznaczyli, że najbardziej potrzebują ćwiczeń praktycznych. Dlatego też obecna edycja została w całości poświęcona umiejętnościom z zakresu radzenia sobie z bezpośrednią napaścią potencjalnego agresora oraz adekwatnego reagowania na zaistniałe zagrożenie.

Tekst i zdjęcia: por. Katarzyna Idziorek

Galeria zdjęć

Film - Kampania Bezpieczni w służbie i w pracy na Opolszczyźnie - dostępny w załączniku poniżej

slajd_GISW.jpg

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej