Odpowiedź na to pytanie poznali kuratorzy sądowi z Opolszczyzny, którzy w ramach kampanii społecznej "Bezpieczni w służbie i w pracy" wzięli udział w szkoleniu z podstaw samoobrony. Zajęcia prowadzili funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Opolu.

Tak, jak miało to miejsce w poprzednich edycjach, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu zorganizował szkolenie w Oddziale Zewnętrznym w Turawie. Kuratorzy sądowi należą do tych grup zawodowych, które - podobnie, jak funkcjonariusze Służby Więziennej - w swojej pracy mają kontakt z podopiecznymi z różnych środowisk. Wywiady środowiskowe uzyskiwane są bardzo często na podstawie rozmów prowadzonych w miejscach zamieszkania osób poddanych kurateli. Nie brakuje sytuacji, kiedy podczas takich wizyt, podopieczni wykazują dalece idące niezadowolenie, bądź też postawę roszczeniową i agresywną w stosunku do kuratorów.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu wraz z Kuratrem Okręgowym w Opolu w 2016 roku podpisał porozumienie, w myśl którego współpracujemy na różnych obszarach w zakresie wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy. Kampania "Bezpieczni w służbie i w pracy" jest doskonałą okazją do przekazania kuratorom sądowym części wiedzy posiadanej przez funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Opolu z zakresie obrony przez potencjalną agresją podopiecznego. Uwalnianie się, odepchnięcie, uniki, zyskanie potrzebnego czasu, aby oddalić się i wezwać pomoc, poprawne użycie gazu  - te elementy w różnych kombinacjach technicznych przyswajali i utrwalali kuratorzy sądów rejonowych z:  Kluczborka, Kędzierzyna - Koźla, Opola, Nysy i Olesna. Dwudniowe zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników, z których część bierze udział w szkoleniach od początku rozpoczęcia kampanii przez okręg opolski Służby Więziennej.

Tekst i zdjęcia: kpt. Katarzyna Idziorek

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej