Kierownicy jednostek penitencjarnych okręgu opolskiego wraz z sędziami opolskiego sądownictwa oraz prokuratorami częstochowskiej prokuratury uczestniczyli 12 i 13 października br. w wyjazdowej odprawie poświęconej odbywaniu przez skazanych kary pozbawienia wolności w SDE.

W spotkaniu wiął udział Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. SDE gen. Paweł Nasiłowski, który przedstawił najnowsze dane dotyczące funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego w Polsce. W imieniu Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu ppłk. Leszka Czereby, odprawę prowadził Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich płk Andrzej Tesarewicz.

W spotkaniu uczestniczyli także: Przewodniczący IV Wydziału Penitencjarnego SO w Opolu Ignacy Sołtys, Kurator Okręgowy Rafał Sitarz wraz z zastępcą Piotrem Wesołowskim.

Analizę stosowania SDE w jednostkach okręgu opolskiego w okresie od lipca 2016 roku do czerwca 2017 roku przedstawił specjalista OISW w Opolu por. Marcin Gomoła. Zastępca Kuratora Okręgowego Piotr Wesołowski omówił wykonywanie kary w SDE przez kuratorów zawodowych w okręgu opolskim. Spotkanie stało się też okazją do poruszenia kwestii problematyki próśb, skarg i wniosków skazanych składanych w trybie art. 7 Kkw, o czym opowiedział st. inspektor OISW w Opolu por. Adam Zaleski. W trakcie odpawy st. inspektor OISW w Opolu kpt. Magdalena Jankowska - Guściora omówiła sposoby pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie podczas pobytu w warunkach izolacji penitencjarnej.

Uczestnicy spotkania w trakcie dyskusji zwracali uwagę na korzyści, które przyniosło przywrócenie SDE jako formy nieizolacyjnej kary pozbawienia wolności. Poruszono także kwestię projektowanych zmian legislacyjnych, które poszerzyłyby grupę skazanych kwalifikujących się do objęcia SDE.

Tekst i zdjęcia: por. Katarzyna Idziorek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej