W sierpniu br. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "Mazovia" z Warszawy przeprowadziła na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich kolejny cykl szkoleniowo-aktywizacyjny dla osadzonych w zawodzie malarza – szpachlarza. Ukończyło go 11 skazanych.

logo-materialy-power.jpg

 

 

 

Cel projektu:

1) wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów,

2) zwiększenie zdolności więźniów do zatrudnienia,

3) nabycie przez osadzonych nowych umiejętności zawodowych i ich odnalezienie się na rynku pracy.

 

Planowane efekty:

Dzięki wsparciu unijnych funduszy skazani zdobędą umiejętności, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie, najpierw na terenie zakładu karnego, a później na wolności. Kursy zawodowe są uzupełnieniem Rządowego Programu Pracy Więźniów, który jest też odpowiedzią na potrzeby pracodawców. Nazwa projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.

Wartość projektu : 132 249 773,70 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 111 460 109,27 PLN

 

Opracowała: Aniela Melson

Zdjęcia: sierż. sztab. Tomasz Fijałkowski

Galeria

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej