Pierwsza edycja okręgowego projektu krwiodawstwa zorganizowana przez Klub HDK PCK „W Służbie Krwi” przy Zakładzie Karnym w Wołowie dobiegła końca. Konkurs objęty był patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu.

Podczas uroczystej gali kończącej akcję, która odbyła się w siedzibie Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu płk. Andrzej Tesarewicz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu złożył podziękowania oraz wręczył uczestnikom upominki za zaangażowanie i poświęcenie się tak ważnej misji jaką jest krwiodawstwo. Pogratulował wszystkim bohaterom, którzy bezinteresownie dzielą się bezcennym darem jakim jest krew. Szczególne podziękowania oraz Puchar Przechodni wręczył mjr. Mateuszowi Jaraczewskiemu Dyrektorowi Zakładu Karnego w Zrębie reprezentującemu wszystkich funkcjonariuszy i zarazem honorowych krwiodawców z zarębskiej jednostki penitencjarnej, którzy zespołowo wykazali się największą „szczodrością”. 

Tekst i zdjęcia: por. Dawid Makowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej