9 czerwca 2018 r. w Oddziale Zewnętrznym w Kikitach odbył się finałowy akcent pierwszego kursu przygotowawczego organizowanego na terenie oddziału.

Słuchacze kursu przygotowawczego przystąpili do egzaminu końcowego, który miał wykazać poziom ich wiedzy zdobywanej przez trzy tygodnie uczestnictwa w szkoleniu. Wszyscy słuchacze złożyli egzamin z wynikiem pozytywnym, a 11 osiągnęło maksymalne noty. Na podkreślenie zasługuje fakt, że ta sama jedenastoosobowa grupa funkcjonariuszy uzyskała także najwyższe średnie oceny z przebiegu szkolenia, co niewątpliwie świadczy pozytywnie o zaangażowaniu słuchaczy w proces dydaktyczny oraz o korzystnych warunkach do nauki stworzonych na terenie oddziału.     

Po zakończeniu egzaminu uroczystego wręczenia dokumentów słuchaczom dokonała ppłk Elżbieta Jankowska - Dyrektor Okręgowy SW w Olsztynie, która w towarzystwie ppłk. Marka Kulwickiego - Dyrektora Zakładu Karnego w Barczewie uświetniła zakończenie pierwszego w nowej historii OZ kursu przygotowawczego.

Tekst i zdjęcia: por. Lech Łach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej