11 marca br., w ramach kampanii "Więzienny przykład" odbył się kolejny pokaz filmów o tematyce penitencjarnej dla społeczności akademickiej.

           Tym razem odbiorcami tworzywa filmowego byli studenci i kadra dydaktyczna Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu / Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach. Pokaz filmów poprowadził Rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego SW w Olsztynie - mjr Jarosław Witek, który jednocześnie był moderatorem spotkania ze studentami. Prezentacja odbyła się na zapotrzebowanie władz Uczelni, które wcześniej wystąpiły do OISW w Olsztynie z prośbą o pokaz filmów o tematyce penitencjarnej dla kadry i studentów Wydziału Nauk Społecznych w Bartoszycach.

          Z prezentacją wybranych i odpowiednio dobranych pod względem, przede wszystkim, walorów resocjalizacyjnych filmów zgłoszonych na Olsztyński Festiwal docieramy do różnych środowisk na ich zdecydowane zaproszenie i zapotrzebowanie, realizując kampanię społeczną "Więzienny przykład". Po raz pierwszy gościmy z pokazem w Bartoszyckiej Uczelni, ale z uwagi na porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Olsztynie oraz żywe zainteresowanie tego środowiska prezentowanymi filmami, będą to spotkania cykliczne. Bardzo ciekawym doświadczeniem pokazu filmowego w Bartoszycach był udział w nim prof. Anatolija Kibysha - rosyjskiego wykładowcy akademickiego z Kaliningradu, który jednocześnie prowadzi zajęcia w Bartoszycach. Wyraził on, w imieniu swojej uczelni z Kaliningradu, zainteresowanie przesłaniem Regulaminu VI International Film Festival in Olsztyn "Prison Movie". Wymiana spostrzeżeń i refleksji, przy okazji pokazu, na temat polskiego i rosyjskiego systemu penitencjarnego, wzbudziła niekłamane zainteresowanie studentów zadających wiele pytań. Projekcja wybranych filmów o tematyce penitencjarnej zgłoszonych do kolejnych Edycji Festiwalu "Prison Movie" wywołała także ożywioną dyskusję, a pokaz poprzedzony prelekcją pozwolił zaznajomić się z realiami więziennymi zarówno społeczności studenckiej jak i kadrze naukowej Uczelni.

Tekst: mjr Jarosław Witek
Zdjęcia: OISW w Olsztynie

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej