12 stycznia br. kolejna odsłona pokazu filmowego "Więzienny przykład..." została zaprezentowana dla skazanych Zakładu Karnego w Barczewie.

"Więzienny przykład..." to kampania społeczna OISW w Olsztynie oparta o pokazy filmów o tematyce penitencjarnej "Prison Movie". Po studentach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie, podopiecznych Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku kolejnymi już odbiorcami idei projektu byli skazani Zakładu Karnego w Barczewie.
"Jeden film szczególnie przemówił do mojego sumienia... myślę, że da mi powody do rozmyślań podczas dalszego pobytu w więzieniu."
"Zakład karny to nie więzienie, starość (niedołężność) to jest prawdziwe więzienie..." - przykładowe wypowiedzi skazanych po projekcji wybranych filmów.
          Prezentacja filmów spotkała się z niekłamanym zainteresowaniem, czego dowodem były pytania osadzonych związane z twórcami jak i bohaterami występującymi w filmach, np. dotyczące ich dalszych losów. Nas, realizatorów kampanii "Więzienny przykład..." cieszy, przede wszystkim, możliwość prowadzenia oddziaływań przeciwdziałających złym wyborom życiowym, które niekiedy mogą kończyć się łamaniem prawa i groźbą pobytu w więzieniu. Nadrzędnym celem projektu jest promowanie pozytywnych zachowań społecznych mających wpływ na naszą przyszłość, szczególnie jeśli dotyczą osób, które już weszły w konflikt z prawem.
          Cykl spotkań filmowych po corocznej Gali Finałowej Festiwalu zakłada dotarcie do jak najszerszej widowni z produkcjami, które niosą pozytywne zmiany w świadomości, postępowaniu i zachowaniu bohaterów filmu. Kampania jest w trakcie realizacji, a w najbliższym czasie odbędzie się pokaz filmowy dla podopiecznych Zakładu Poprawczego w Barczewie.
Dotychczas w kampanii "Więzienny przykład..." czynny udział wzięło około kilkaset osób.

Tekst: mjr Jarosław Witek
Zdjęcia: por. Tomasz Szewczak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej