28 lipca br. w Biskupcu odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji, w których Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach.

Oficjalne Wojewódzkie Święto Warmińsko-Mazurskiego Garnizonu Policji w Olsztynie odbyło się tym razem w Biskupcu, gdzie o godz. 12:00 mszą św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela rozpoczęto uroczystości. Po mszy św. odbyła się musztra paradna a podczas uroczystego apelu funkcjonariusze Policji z całego województwa odebrali odznaczenia i awanse. Dla podkreślenia uroczystego charakteru obchodów wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Policji ze Szczytna.
W uroczystych obchodach Święta Policji regionu Warmii i Mazur swój udział szeroko zaznaczyła Służba Więzienna reprezentowana przez: ppłk Elżbietę Jankowską - Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie, ppłk. Marka Kulwickiego - Dyrektora Zakładu Karnego w Barczewie oraz por. Gawła Gałdzińskiego - Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie. 

Obchody były objęte Honorowym patronatem Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Tekst: mjr Jarosław Witek
Zdjecia: KWP w Olsztynie

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej