24 lutego br., w ramach kampanii "Więzienny przykład" odbyły się kolejne pokazy filmów o tematyce penitencjarnej dla społeczności akademickiej, tym razem w EUH-E w Elblągu.

          Pokaz filmów w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej poprowadził Rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego SW w Olsztynie - mjr Jarosław Witek, który jednocześnie był moderatorem spotkania ze studentami oraz dokonał wyboru filmów do pokazu. Prezentacja odbyła się na zapotrzebowanie władz Uczelni, które wcześniej wystąpiły do OISW w Olsztynie z prośbą o pokaz filmów o tematyce penitencjarnej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.

          Z prezentacją wybranych i odpowiednio dobranych pod względem, przede wszystkim, walorów resocjalizacyjnych filmów zgłoszonych na Olsztyński Festiwal docieramy do różnych środowisk na ich zdecydowane zaproszenie i zapotrzebowanie. Po raz pierwszy gościmy w Elbląskiej Uczelni, ale wnioskując za zainteresowania pokazem, będzie to stała współpraca. Zaciekawienie i wrażenia po projekcji wybranych filmów o tematyce penitencjarnej zgłoszonych do kolejnych Edycji Festiwalu wskazują na wielką wrażliwość studentów. Pokaz poprzedzony prelekcją pozwolił zaznajomić się z realiami więziennymi zarówno społeczności studenckiej jak i kadrze naukowej Uczelni. W pokazie w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej wzięli udział także podopieczni wraz z opiekunami z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku koło Elbląga.
 
          Na koniec pokazu filmów władze uczelni otrzymały od przedstawiciela Służby Więziennej wydanie albumowe tej formacji, w którym znajdują się również informacje o International Film Festival in Olsztyn "Prison Movie". Prowadzący spotkanie otrzymał, w sposób uroczysty przekazane, Podziękowanie w imieniu rektora prof. dr. Zdzisława Dubielli. 

Tekst: mjr Jarosław Witek
Zdjęcia: OISW w Olsztynie

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej