"Więzienny przykład..." to kampania społeczna realizowana przez OISW w Olsztynie promująca i propagująca właściwe wybory życiowe.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Olsztyńską Szkołą Wyższą im. Józefa Rusieckiego, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu/ Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach, Olsztyńskim Centrum Pomocy Dziecku, Zakładem Poprawczym w Barczewie, Akademią Trzeciego Wieku w Olsztynie oraz wieloma innymi placówkom oświatowymi i wychowawczymi Warmii i Mazur a także jednostkami penitencjarnymi okręgu olsztyńskiego realizują projekt profilaktyczno-resocjalizacyjny "Więzienny przykład..." skierowany do szerokiej społeczności akademickiej, szkolnej, słuchaczy Akademii Trzeciego Wieku, wychowanków domów dziecka, podopiecznych zakładów poprawczych oraz skazanych.
Celem tej inicjatywy realizowanej przez OISW w Olsztynie a opartej na tworzywie filmów zgłoszonych na International Film Festival in Olsztyn "Prison Movie" jest prowadzenie oddziaływań przeciwdziałających złym wyborom życiowym młodych ludzi, które niekiedy mogą kończyć się łamaniem prawa i groźbą pobytu w więzieniu. Szczególnym celem projektu jest promowanie pozytywnych zachowań społecznych mających wpływ na przyszłość każdego z nas.
Cykl spotkań filmowych po corocznej Gali Finałowej Festiwalu zakłada dotarcie do jak najszerszej widowni z produkcjami, które niosą pozytywne zmiany w świadomości, postępowaniu i zachowaniu bohaterów filmu a wymiana zdań tocząca się po każdej prezentacji ma być przyczynkiem do ożywionego dyskursu nad zaprezentowanymi "Więziennymi przykładami..." 
To już V Edycja Festiwalu "Prison Movie" i piąta edycja spotkań filmowych w ramach projektu społecznego, które przygotowuje i prowadzi Rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie. W styczniu 2018 r. zaplanowano spotkania filmowe z młodzieżą w Olsztyńskim Centrum Pomocy Dziecku i Zakładzie Poprawczym w Barczewie oraz ze skazanymi w Zakładzie Karnym w Barczewie. Z roku na rok przybywa chętnych do odbioru treści zawartych w filmach nadsyłanych na International Film Festival in Olsztyn „Prison Movie”.  

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej