29 czerwca 2019 r., w miejscowości Szwalewo, na jeziorze Urowiec odbyły się zawody wędkarskie służb mundurowych funkcjonariuszy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie oraz miasta Iławy.

Zawody zostały kolejny raz zorganizowane przez Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie przy wsparciu Zarządu Okręgowego NSZZFiPW o Puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie.

W zawodach wzięło udział 16 trzyosobowych drużyn reprezentujących ZK w Barczewie, OZ w Działdowie, ZK w Kamińsku, Koło Emerytów i Rencistów w AŚ Olsztyn, OZ w Szczytnie, ZK w Iławie, KP PSP w Iławie, Nadleśnictwo w Iławie oraz zawodnik indywidualny.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna reprezentująca Zakład Karny w Iławie I, Drugie miejsce zajęła drużyna reprezentująca Komendę Powiatową PSP w Iławie II, Trzecie miejsce zajęła drużyna reprezentująca OZ Działdowo I.

W konkurencjach indywidualnych zwycięzcami zostali:

  • konkurencja o najwięcej złowionych ryb – Mateusz Konecki – Komenda Powiatowa PSP w Iławie,
  • konkurencja o największą złowioną rybę – Grzegorz Rzemiński – ZK Iława I.

W imieniu Dyrektora Okręgowego SW w Olsztynie nagrody oraz dyplomy pamiątkowe wręczał Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie ppłk Jerzy Trzciałkowski oraz Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZFiPW w Iławie Edward Jasik.

                    Zawody przebiegały w miłej i sportowej atmosferze a wrażeniami i sportowymi przeżyciami wszyscy zawodnicy oraz kibice mogli podzielić się przy wspólnym biesiadowaniu i degustowaniu potraw przygotowanych przez Zarząd Terenowy NSZZFiPW w Iławie.

Tekst i zdjęcia: Edward Jasik

         

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej