Kolorowe, z przyjaznych dzieciom materiałów, a przede wszystkim od serca. Poduszki dla małych pacjentów prosto z pracowni krawieckiej Aresztu Śledczego w Olsztynie.

Kurs szycia dla twórczego życia

13 stycznia br. przekazaliśmy 60 poduszek uszytych w ramach programu readaptacji społecznej skazanych koordynowanego przez wychowawczynię por. Justynę Jachacy – Majewską z naszej jednostki. Poduszki zostały przekazane dla młodych pacjentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. 

Cztery rogi do tulenia 

Pomaganie to nieodłączna część realizowanego programu. W charytatywne szycie poduszek zaangażowanych jest cyklicznie kilkunastu osadzonych. Tu nie liczy się doświadczenie w krawiectwie, a chęć niesienia pomocy. Poduszki to gest wsparcia dla dzieci i młodzieży przebywających na leczeniu. W jednostce przygotowano stanowiska wyposażone w niezbędny sprzęt do realizacji tego zadania. Program zakłada, że uszyte przez osadzonych poduszki zostaną przekazane do oddziałów dziecięcych szpitali w regionie. 

Twórcza resocjalizacja

Formą oddziaływania wobec osadzonych, stosowaną w przypadku tej inicjatywy jest ergoterapia. Termin ten oznacza terapię przez pracę, w której wykorzystuje się różne jej formy umożliwiające danej osobie kształtowanie określonych sprawności. W tym przypadku szycie poduszek ze świadomością do kogo one trafią przyczynia się do dobrostanu psychicznego uczestników, podnosząc ich samoocenę i poczucie sprawczości. Daje możliwość kształtowania społecznie pożądanych postaw, wzbudzania wrażliwości na innych, ale i swoistego zadośćuczynienia. 

Wielowymiarowe korzyści pomocy

W rezultacie ergoterapia staje się konstruktywnym, twórczym wypełnieniem czasu, źródłem radości i satysfakcji, poznania i odkrycia przez uczestników posiadanych przez nich umiejętności. W dalszej mierze znajduje to przełożenie na zwiększenie ich poczucia sprawstwa oraz przekonania o własnej skuteczności. Celem głównym programu jest kształtowanie pozytywnego stosunku osadzonych do siebie oraz innych ludzi poprzez twórcze, konstruktywne działania co ma na celu budowanie wspólnoty osadzonych ze społeczeństwem.

 

Zredagowała na podstawie programu readaptacji społecznej skazanych pt.: „Kurs szycia dla twórczego życia” - mjr Magdalena Socha

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej