20 września 2018 r. Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Olsztynie został przekazany sztandar ufundowany przez Komitet Honorowy Ufundowania Sztandaru.

        Gospodarzem Uroczystości nadania sztandaru Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Olsztynie była ppłk Elżbieta Jankowska Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie. W tej podniosłej ceremonii udział wzięli: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Iwona Arent, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Główny Specjalista w Wydziale ds. Służby Więziennej Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości  Wojciech Paczuski, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego  Zygmunt Kiersz, Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku płk Lesław Bryłkowski, reprezentujący Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku płk Tomasz Dąbrowski, dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych okręgu olsztyńskiego, Zarząd Okręgowy NSZZFiPW w Olsztynie, przedstawiciele władz samorządowych, komendanci służb mundurowych Regionu, przedstawiciele instytucji współpracujących ze Służbą Więzienną oraz emeryci i funkcjonariusze OISW w Olsztynie.

Uroczysta chwila

        Uroczystości z okazji nadania sztandaru rozpoczęły się w Bazylice Konkatedralnej pw. św. Jakuba. Mszę św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej koncelebrował Metropolita Warmiński abp Józef Górzyński, który także poświęcił sztandar OISW w Olsztynie. Bardzo godną oprawę liturgiczną mszy zapewnił Zespół Wokalny funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Zamościu pod kierownictwem kpt. Mirosława Radlińskiego. 
Po mszy św. nastąpił uroczysty przemarsz na dziedziniec Zamku Kapituły Warmińskiej w kolejności: Orkiestra Wojskowa z Elbląga, poczet sztandarowy i Kompania Honorowa SW okręgu olsztyńskiego, pododdział GISW w Olsztynie, poczet sztandarowy i Kompania Honorowa Policji w Olsztynie, poczet sztandarowy i Kompania Honorowa Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, poczty sztandarowe: Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, Straży Miejskiej w Olsztynie, Zakładu Karnego w Barczewie, zaproszeni goście.

Dalsza część uroczystości odbywała się na dziedzińcu Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie, podczas której odbyła się ceremonia wbicia gwoździ honorowych oraz wręczenia gwoździ pamiątkowych. Gwoździe honorowe w drzewce sztandaru wbili, m. in. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, ppłk Elżbieta Jankowska Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie. Następnie gen. Jacek Kitliński otrzymał sztandar z rąk przedstawiciela Komitetu Honorowego Ufundowania Sztandaru i przekazał go ppłk Elżbiecie Jankowskiej, która z kolei, po prezentacji, przekazała go pocztowi sztandarowemu. W tym miejscu uroczystości nastąpiła oficjalna prezentacja sztandaru przed frontem szyku pododdziałów.

Zasłużyliście na sztandar

Po oficjalnej części ceremonii, głos zabrali zaproszeni goście:

Sztandar jest materialnym odzwierciedleniem najlepszych tradycji więziennictwa, służby społeczeństwu, wierności ideałom praworządności i poszanowania godności ludzkiej oraz zaszczytnej, ofiarnej i wiernej służby dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej...
Wyrażam głębokie przekonanie, że obecni oraz byli pracownicy pełniący służbę w olsztyńskich jednostkach organizacyjnych dawno sobie na ten sztandar zasłużyli.
 

- powiedział  gen. Jacek Kitliński.

Dzisiejsze wydarzenie jest dowodem szczególnego uhonorowania jednostki oraz docenienia trudnej i odpowiedzialnej służby. Mam nadzieję, że nadany dzisiaj sztandar będziecie Państwo z dumą prezentowali podczas obchodów ważnych wydarzeń.

  - dodał Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski.

Po wystąpieniach, w części artystycznej, swój kunszt wokalny rozwinęli przed zebranymi funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Zamościu, członkowie Zespołu Wokalnego kierowanego przez kpt. Mirosława Radlińskiego.
Następnie pododdziały przeformowały się w kolumny marszowe i przedefilowały przed trybuną honorową. Po defiladzie pododdziałów Służby Więziennej, Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej por. Damian Szczepański złożył meldunek o zakończeniu uroczystości gen. Jackowi Kitlińskiemu.

Tekst: mjr Jarosław Witek
Zdjęcia: sierż. sztab. Tomasz Szramka, kpr. Agnieszka Chytroń

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej