6 i 7 kwietnia br. w OISW w Olsztynie odbyło się szkolenie medialne dla dyrektorów i rzeczników prasowych zk/aś okręgu olsztyńskiego.

Szkolenie poprowadził mjr Bartłomiej Turbiarz z Zespołu Prasowego Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Dwudniowe szkolenie zawierało, zarówno elementy teoretyczne dotyczące zarządzania sytuacją kryzysową, jak i praktyczne wypowiedzi do kamery. Dyrektor jednostki wraz ze swoim Rzecznikiem prasowym otrzymali konkretne mogące zaistnieć w jednostkach sytuacje kryzysowe, a następnie przygotowywali się do odpowiedzi i pytań zadawanych "na żywo" przez mjr. Bartłomieja Turbiarza. Kolejne doświadczenie w tym zakresie, pozwoliło szkolonym skategoryzować sytuację kryzysową i umiejętnie nią zarządzać. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że profesjonalizm Pana Majora pozwolił im właściwie przeanalizować i przygotować procedury kryzysowe, dobierając odpowiednią strategię postępowania.

Tekst: mjr Jarosław Witek
Zdjęcia: ppor. Dariusz Koszuba, kpt. Piotr Rutkiewicz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej